FI(A) – szkolenie praktyczne

FI(A) – szkolenie praktyczne

850,00 

Opis

Uprawnienie  Instruktora  szkolenia  pilotażu  FI(A)  jest niezbędne  do  prowadzenia  szkolenia  praktycznego  w powietrzu  zgodnie  z  FCL.930.FI

Szkolenie  do uprawnienia FI(R) obejmuje:

  • obejmuje programowo 125 godzin wykładów
  • 30 godzin szkolenia praktycznego w locie z instruktorem.

Uprawnienie   FI(A)   wydane   po   raz   pierwszy   jest ograniczone  dopóki  ich  posiadacz  nie  przeprowadzi,  co najmniej 100 godzin szkolenia praktycznego w powietrzu oraz  nadzoru  co  najmniej 25  lotów   samodzielnych  wykonanych przez studentów.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie:

  • co najmniej licencję CPL(A) lub nalot co najmniej 200 godzin w tym,150 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję pilota turystycznego PPL(A);
  • spełnić wymagania, dotyczące wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego  (samoloty)  (CPL(A))  egzamin  teoretyczny  w  ULC uzyskać nalot, co najmniej 30 godzin na samolotach  jednosilnikowych tłokowych, z których co najmniej 5 godzin musi zostać uzyskane w czasie  sześciu  miesięcy  bezpośrednio  poprzedzających  wstępny egzamin praktyczny, podany w punkcie (f) poniżej;
  • odbyć  co  najmniej  10  godzin  szkolenia  praktycznego  w  lotach  wg wskazań  przyrządów  (IR),  przy  czym  nie  więcej  niż  5  godzin  może być uzyskane na urządzeniu do szkolenia procedur lotu (FNPT) lub na symulatorze lotu;
  • wykonać  co  najmniej  20  godzin  lotów  nawigacyjnych  jako  pilot-dowódca (PIC) samolotu, w tym lot po trasie nie krótszej niż 540 km (300  NM)  z  dwoma  lądowaniami  z  pełnym  zatrzymaniem  na  dwu różnych lotniskach;
  • oraz w   czasie   sześciu   miesięcy   bezpośrednio   poprzedzających rozpoczęcie  szkolenia  zdać  przed  wykwalifikowanym   instruktorem pilotażu specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o kontrolę umiejętności. Egzamin praktyczny będzie podstawą oceny możliwości podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego