IR – Szkolenie praktyczne

IR – Szkolenie praktyczne

2500,00 

Szkolenie praktyczne z instruktorem

Opis

Wymagania wstępne:

  • licencja PPL(A) z wpisanym uprawnieniem do wykonywania lotów nocnych zgodnie z wymaganiami FCL.810, jeżeli uprawnienia IR będą wykorzystywane w nocy, lub;
  • licencja CPL(A) z nalotem w ilości minimum 50 godzin w lotach nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy samolotu, motoszybowca turystycznego, śmigłowca lub sterowca, z czego co najmniej 10h na statku powietrznym odpowiedniej kategorii;
  • ukończony kurs teoretyczny w ilości 160 godzin lub szkolenie teoretyczne do licencji samolotowej ATPL(A);
  • odpowiednia znajomość języka angielskiego, najlepiej potwierdzona wpisem do licencji na poziomie 4 lub wyższym;
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2 z wpisem o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów wg IFR.