LAPL(A) – szkolenie praktyczne (1h)

LAPL(A) – szkolenie praktyczne (1h)

850,00 

Opis

Wymagania:

  • minimalny wiek 16 lat;
  • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji 17 lat;
  • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED klasy LAPL.

Przebieg szkolenia:

  • 100 godzin szkolenia teoretycznego w trybie stacjonarnym lub na odległość;
  • minimum 30 godzin lotów w ramach szkolenia praktycznego;
  • egzamin teoretyczny w ULC przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną;
  • egzamin praktyczny

Uprawnienia wynikające z licencji:

  • licencja LAPL(A) uprawnia się do wykonywania lotów niekomercyjnych według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych z ilością miejsc na pokładzie nie większą niż 4, o MTOW nieprzekraczającą 2000 kg;
  • pilot może wykonywać loty międzynarodowe tylko w przestrzeni państw UE, jeżeli posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej ICAO 4 lub wyższym;