PPL(A) – Szkolenie praktyczne (1h)

PPL(A) – Szkolenie praktyczne (1h)

850,00 

Opis

Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

  • licencja PPL(A) uprawnia się do wykonywania lotów niekomercyjnych według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych, o MTOW nieprzekraczającą 5700 kg;

Wymagania wstępne:

  • minimalny wiek to 16 lat;
  • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji to 17 lat;
  • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej klasy 2.

Przebieg szkolenia:

  • 100 godzin szkolenia teoretycznego w trybie stacjonarnym lub na odległość;
  • minimum 45 godzin lotów w ramach szkolenia praktycznego;
  • egzamin teoretyczny w ULC przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną;
  • egzamin praktyczny

Uprawnienia wynikające z licencji:

  • po uzyskaniu licencji PPL(A), pilot jest uprawniony do wykonywania lotów według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej 5700 kg;
  • brak możliwości wykonywania lotów komercyjnych (odpłatnych), z wyjątkiem lotów o charakterze szkoleniowym, pilot z licencją PPL(A) może wykonywać loty jako instruktor samolotowy, jeżeli posiada uprawnienie FI(A);