PPL(A)- Szkolenie teoretyczne

PPL(A)- Szkolenie teoretyczne

1800,00 

Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

 • licencja PPL(A) uprawnia się do wykonywania lotów niekomercyjnych według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych, o MTOW nieprzekraczającą 5700 kg;

Opis

Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

 • licencja PPL(A) uprawnia się do wykonywania lotów niekomercyjnych według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych, o MTOW nieprzekraczającą 5700 kg;

Wymagania wstępne:

 • minimalny wiek to 16 lat;
 • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji to 17 lat;
 • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej klasy 2.

Przebieg szkolenia:

 • 100 godzin szkolenia teoretycznego w trybie stacjonarnym lub na odległość;
 • minimum 45 godzin lotów w ramach szkolenia praktycznego;
 • egzamin teoretyczny w ULC przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną;
 • egzamin praktyczny

Uprawnienia wynikające z licencji:

 • po uzyskaniu licencji PPL(A), pilot jest uprawniony do wykonywania lotów według przepisów VFR w dzień na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej 5700 kg;
 • brak możliwości wykonywania lotów komercyjnych (odpłatnych), z wyjątkiem lotów o charakterze szkoleniowym, pilot z licencją PPL(A) może wykonywać loty jako instruktor samolotowy, jeżeli posiada uprawnienie FI(A);